<div align="center"> <h1>MRU</h1> <h3>MRU, Międzyrzecki Rejon Umocniony, bunkry</h3> <p>MRU, Międzyrzecki Rejon Umocniony</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.facebook.com/groups/1151372318231505/" rel="nofollow">http://www.facebook.com/groups/1151372318231505/</a></p> </div>